O SkolniLogin.cz

Méně hesel pro studenty i učitele. Máte možnost mít pouze jedno univerzální jméno a heslo díky systému SkolniLogin.cz. Méně práce pro administrátory, protože máte vše na jednom místě, snadná správa uživatelů a přehledné tisknutelné výstupy.

Kontaktujte nás!

Proč používat SkolniLogin.cz?


Jedno heslo

Využívejte jednotné přihlašovací údaje pro přístup ke všem různým aplikacím, které využívá škola, jako jsou třeba evidenční systém, místní síť, Moodle nebo WiFi. Pro přístup ke všem prostředkům bude uživatelům stačit pouze jedno uživatelské jméno a heslo.

Snadná správa uživatelů

Pokud propojíte váš evidenční systém se SkolniLogin.cz, nemusíte již manuálně vytvářet či mazat uživatele. Vše se synchronizuje na pozadí, a vy tak nemusíte řešit manuální importy uživatelů na začátku nového školního roku. Kromě toho můžete delegovat správu hesel na jednotlivé třídní učitele apod.

Vše na jednom místě

Součástí služby je i centrální portál, který slouží jako rozcestník pro přístup na služby, které mají uživatelé k dispozici. Portál můžete pro každého uživatele přizpůsobit tak, aby obsahoval pouze releventní obsah.

Více informací naleznete na našem webu!


Obrovskou výhodou systému je, že se nedívá na studenty, učitele, zaměstnance a rodiče jako na uživatele, ale jako na jednotlivé entity – student chodí do určité třídy apod. Díky tomuto pohledu na data získají vývojáři ve svých aplikacích relevantní údaje a mohou tak aplikace integrovat na mnohem vyšší úrovni.

Přejít na web

Kdo jsme?


TheNetw.org EDU logo

Jsme česká společnost specializující se na rozvoj organizací v oblasti informačních technologií. Poskytujeme služby od návrhu ICT strategie, konfigurace infrastruktury, zakázkového vývoje software, licencování, implementace podnikových řešení Dynamics 365 a Office 365, správy digitální identity, adopce cloudových technologií až po školení, outsourcing a poradenství. Jako technologický partner se snažíme našim zákazníkům pomáhat připojit se k trendu digitální transformace vytvářením podnikových řešení, která jsou moderní, bezpečná, efektivní a pokrývají všechny potřeby zákazníka. Významnou částí naší práce jsou integrace systémů, komplexní řešení životního cyklu elektronických identit, jednotné přihlášení a odhlášení či auditování.

 


MCSD-ASA-logo-BW
Office365-certifikace
Spec-ConfigWinDev-logo
AEP certifikace